Openingstijden

De bedevaartplaatsen
(kerk, kapel en kruisweg)
zijn het ganse jaar open.

Adres

Maria Bedevaarten
Place Arnold Franck 1
B-4850 MORESNET-CHAPELLE

Tel.: +32 (87) 786 158
Fax: +32 (87) 786 105

bedevaarten-moresnet@gmx.net


† Missen

 • Maandag
  Begin: 09.00 uur
 • Dinsdag
  Begin: 18.00 uur
 • Donderdag
  Begin: 19.00 uur
 • Vrijdag
  Begin: 10.00 uur
 • Zaterdag
  Begin: 18.00 uur
 • Zondag
  Begin: 10.30 uur

Historiek

«A je Eckske» zoals de bewoners van de streek zeggen, is een plaats van gebed en meditatie die al sinds onheuglijke tijden de menigtes heeft weten aan te trekken.
Toen in 1875 de gemeenschap van Paters Franciscanen uit Duitsland werd verjaagd door de wet van 1875 (de Kulturkampf opgelegd door Bismarck aan religieuze orden) vond deze een toevlucht in Moresnet Chapelle en vestigde zich in een klein huis in Sier. Dit huis is door de bevolking gekend als het « Spitälche » wat later het « Liefdadigheidstehuis » van Moresnet wordt en sinds 2009 het « Tehuis Jean Arnolds ».

Met toestemming van de Bisschop van Luik Mgr de Montpellier nodigde de kerkfabriek van Moresnet de Franciscaner gemeenschap uit zich te bekommeren om het geestelijk en materieel beheer van het « Wallfahrtsort », het bedevaartsoord..
Op 7 december 1925 werd een vereniging zonder winstoogmerk (v.z.w.) opgericht onder de naam « Association des Pères Récollets Franciscains de Moresnet Chapelle ». De statuten van deze v.z.w. samengesteld uit geestelijken en leken verschenen in het Belgisch Staatsblad op dezelfde datum. Zij zullen van toepassing blijven tot de statuutwijzigingen op 31 augustus 2005, wanneer de v.z.w. van naam verandert en « Pèlerinage Marial de Moresnet-Chapelle » v.z.w. wordt.

De paters Franciscanen begeesterden het bedevaartoord gedurende 130 jaar door hun aanwezigheid en hun activiteiten.

De Kerk en de bedevaarders betoonden hen hun erkentelijkheid bij hun vertrek op 31 december 2005.