Maria, vol van genade

Op  2/2/1991 werd op initiatief van Pater Overste Bernardin de eerste steen gelegd van de nieuwe Mariakapel, aanleunend bij het hoofdgebouw van de kerk, in aanwezigheid van de Vicaris Generaal van het diocees Luik.

De inzegening van deze nieuwe Mariakapel vond plaats op 8/9/1991.

De laatste renovatie van de kapel vond plaats in 2007.