Wallfahrtskirche Moresnet-Chapelle
Wallfahrtskirche Moresnet-Chapelle

In 1823 werd de eerste kleine kapel gebouwd op de plaats van de kleine eik waar de nis van het Mariabeeldje hing van 1750 tot 1823.
Al in 1831 werd het kerkgebouw vergroot.

Omwille van de groei van de bedevaarten, vooral na de Duits-Franse oorlog, legde men de eerste steen van het octogoon, naar het voorbeeld van de Dom van Aken, de basiliek van Scherpenheuvel en de kapel van Kevelaer.

Verdere verbouwingen hadden plaats in 1879 en 1937-38. De laatste dateert van 2007, met inwijding van de hernieuwing van de grote kapel door Mgr. Jousten, bisschop van Luik.